OM

SOLKRAFT

OM

SOLKRAFT

Solkraftens produktionsprofil passar väl in i mixen av vattenkraft och vindkraft. I Sverige producerar solceller el främst under sommarhalvåret och som mest under högtryck.

Vindr har kompetens att utvärdera och utveckla solkraft, även i kombination med vindkraft. Renodlade solkraftsprojekt bör ligga nära anslutning för att vara ekonomiskt gångbara idag. Projekterat område bör dessutom vara större än 15 hektar. Solkraftprojekt utvecklade i kombination med vindkraft kan i vissa fall vara mindre och ligga längre bort från anslutning.

Solkraften har expanderat kraftigt i Sverige och har hittills inte behövt uppfylla samma krav på omfattande miljöprövning som ställs för vindkraft. Därför kan solkraftprojekt snabbare komma till anslutning på elnätet även om påverkan på närmiljö och natur utreds noggrant.

Kan solkraft byggas på er fastighet? Tveka inte att höra av er, vi tar gärna ett förutsättningslöst möte.